SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Grupa Elektron jest firmą prywatną z zaangażowaniem 100% kapitału polskiego. Zajmujemy się projektowaniem, wykonawstwem oraz serwisem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży zabezpieczeń przeciwogniowych, na które składa się:

Współpracujemy z wiodącymi producentami oferującymi systemy do zabezpieczeń ogniochronnych. Wszystkie stosowane przez nas materiały posiadają odpowiednie dokumenty stwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie.